Služby cenník
Služby cenník
Máte presné zadanie ?
Ak máte presnú špecifikáciu projektu, navrhnem Vám celkovú cenu, projektový plán a dodacie lehoty.
Nemáte presné zadanie ?
Pokiaľ máte zadanie len v hlave, nevadí. Stretneme sa, preberieme podrobnosti a vašu predstavu o projekte. Po analýze zadania pre Vás vytvorím cenovú kalkuláciu.
Analýza a tvorba zadania je samostatne fakturovaná časť s hodinovou sadzbou 25€/Hod. Je na vás, či budeme v projekte pokračovať spoločne alebo zadanie využijete ako podklad pre porovnávanie cenových ponúk tretích strán.
Programovanie a podpora
Všetky programátorské práce, ako sú testy, opravy alebo prípadne zmeny, Vám budem účtovať podľa času strávenom na projekte. Za túto cenu vykonávam podporu.
Priebeh prác bude dôkladne reportovaný a bude sa účtovať každá začatá pol hodina. Pri tomto systéme sa bude účtovať v intervale týždeň alebo mesiac, podľa dohody.

25€ / Hod.
Konzultácie
Analýza riešenia a konzultácia nemusí byť súčasťou zákazky.
  • Analyzujem dostupné riešenia na trhu
  • Odporučím vhodné riešenie pre Vašu situáciu
  • Pripravím zadanie pre programátorov a podobne ...
  • Skontrolujem postup prác programátorov a ich riešenia ..

35€ / Hod.